Szablon Commercial Invoice: Jak prawidłowo wystawić fakturę eksportową

Biznes

Wystawianie faktur eksportowych jest bardzo ważnym aspektem prowadzenia handlu międzynarodowego. Dobra faktura eksportowa musi zawierać odpowiednie dane oraz spełniać określone wymagania formalne. W przypadku braku lub niewłaściwej faktury eksportowej mogą pojawić się kłopoty z celnikami lub urzędami podatkowymi. Aby uniknąć takich sytuacji warto poznać szablon Commercial Invoice i umieć prawidłowo wypełnić fakturę eksportową.

I. Co to jest Commercial Invoice?

Commercial Invoice to dokument handlowy, który towarzyszy międzynarodowym przesyłkom towarów. Faktura eksportowa traktowana jest jako dowód sprzedaży, ale również jako podstawa dla celników i urzędów podatkowych przy ustalaniu wartości celnej. Commercial Invoice zawiera informacje dotyczące sprzedawcy, odbiorcy, towarów, ich liczby i wartości. Są to podstawowe informacje potrzebne do odprawy celnej i podatkowej.

II. Jak prawidłowo wypełnić Commercial Invoice?

 1. Dane sprzedawcy i nabywcy
  W Commercial Invoice należy podać dane sprzedawcy i nabywcy. Należy podać nazwę firmy, adres, NIP, KRS, numer rachunku bankowego oraz inne numery identyfikujące. Należy również podać imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dokonanie transakcji.

 2. Opis towaru
  W Commercial Invoice musi być dokładny opis towaru. Należy podać nazwę produktu oraz numer produktu. Jeśli towar jest poddany certyfikacji, należy podać numer certyfikatu. Koniecznie trzeba podać informacje o ilości, wadze towaru, wartości towaru, kraju pochodzenia i przeznaczenia.

 3. Wymagania formalne
  Szablon Commercial Invoice należy dostosować do wymagań kraju importera. Należy znać i wypełnić formularz zgodnie z wymaganiami kraju odbiorcy. Jedne kraje wymagają faktur w określonej formie, inne wymagają faktur z podpisami i pieczątkami.

III. Podsumowanie

Wystawianie faktury eksportowej to bardzo ważny element w handlu międzynarodowym. Faktura musi być dokładnie wypełniona, aby nie powstały problemy na granicy. Szablon Commercial Invoice to podstawowe narzędzie, które pomaga w prawidłowym wypełnieniu faktury eksportowej.

IV. Zalety poprawnie wypełnionej Commercial Invoice

 1. Obniżenie kosztów importu
 2. Uniknięcie pomyłek przy odprawie celnej
 3. Zwiększenie naszej wiarygodności wobec partnerów handlowych

V. Podsumowanie

Wystawianie faktury eksportowej to kluczowe zadanie w handlu międzynarodowym. Poprawne wypełnienie Commercial Invoice to gwarancja sprawnej oraz skutecznej realizacji transakcji. Warto zwrócić uwagę na wszelkie wymagania formalne i dopasować szablon faktury do wymagań kraju, w którym dokonujemy sprzedaży towarów.