Rękojmia a gwarancja różnice: Co oznaczają te pojęcia i jakie prawa ma konsument

Biznes

Rękojmia i gwarancja – czym się różnią?
Rękojmia i gwarancja to dwa pojęcia, które często są mylone. Nie bez powodu, ponieważ w codziennej praktyce rzeczywiście funkcjonują one bardzo podobnie i mają na celu ochronę praw konsumenta. Niemniej jednak, ich zakres i charakter są różne, co wpływa na to, jakie prawa przysługują konsumentowi.

Czym jest rękojmia?
Rękojmia to przede wszystkim gwarancja jakości towaru. Chodzi o to, że sprzedawca odpowiada za ewentualne wady towaru, które zostały stwierdzone po jego zakupie. W skrócie, jeśli towar okazuje się wadliwy, to konsument ma prawo złożyć reklamację i żądać naprawy, wymiany towaru albo zwrotu pieniędzy. Rękojmia obowiązuje przez dwa lata od momentu zakupu i wybicie dowodu sprzedaży.

Czym jest gwarancja?
Gwarancja z kolei to ogólna obietnica producenta, że towar będzie działał przez określony czas bez zarzutów. Gwarancja towarzyszy często produktom elektronicznym lub innym urządzeniom o złożonej konstrukcji. Gwarancja udzielona przez producenta to czasem wyróżnienie dla danego produktu, co może wpłynąć na decyzję konsumenta o jego zakupie. Uwaga: nie jest to równoważne z bezterminową “żywotnością” produktu i koniecznością jego wymiany dopiero po upływie okresu gwarancji.

Różnice między rękojmią a gwarancją
Główną różnicą między rękojmią a gwarancją jest to, że pierwsza dotyczy wadliwego towaru, a druga zapewnia konsumenta o bezproblemowym działaniu produktu. Ponadto, rękojmia to prawo konsumenta, a gwarancja to dodatkowy element w relacji pomiędzy producentem a konsumentem. Rękojmia ma też charakter przymusowy, producent może z kolei samodzielnie decydować o tym, czy udzielenie gwarancji w danej sytuacji jest dla niego opłacalne.

Jakie prawa ma konsument w przypadku reklamacji?
Konsument, który stwierdzi wadę towaru, może skorzystać z prawa do reklamacji. Może to oznaczać naprawę, wymianę towaru na nowy lub zwrot pieniędzy (w przypadku gdy towar nie nadaje się do naprawy lub wymiany). Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia. Jeśli reklamacja zostanie uznana za zasadną, sprzedawca pokrywa koszty związane z naprawą, wymianą lub zwrotem towaru.

Podsumowanie
Rękojmia i gwarancja to pojęcia, które często są mylone, choć mają charakter i zakres różny. Rękojmia to prawo konsumenta, które chroni go w przypadku wadliwego towaru. Gwarancja natomiast to ogólna obietnica producenta, że towar będzie działał bez zarzutów przez określony czas. W przypadku reklamacji, konsument ma prawo do naprawy, wymiany towaru lub zwrotu pieniędzy. Warto pamiętać, że rękojmia obowiązuje przez dwa lata od momentu zakupu, a czas gwarancji może być różny w zależności od producenta i rodzaju produktu.