INTERNACJONALIZACJA
.COM.PL

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ MŚP !

RPO Opolskie:
2.4 Współpraca gospodarcza i promocja


RPO Opolskie: 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego RPO WO
Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocjaCEL SZCZEGÓŁOWY DZIAŁANIA 2.4 WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA I PROMOCJA

Szczegółowe informacje na temat działania w województwie Opolskim zostaną przekazane w I kw. 2016 roku.

LISTA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO DZIAŁANIA 2.4 WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA I PROMOCJA

Szczegółowe informacje na temat działania w województwie Opolskim zostaną przekazane w I kw. 2016 roku.

TYPY PROJEKTÓW DZIAŁANIA 2.4 WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA I PROMOCJA

Główne typy przedsięwzięć:

- wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwierania nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej;
- wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym;
- promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jedynie jako mniejsza część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonym nowym modelu biznesowym.

TYP BENEFICJENTA DZIAŁANIA 2.4 WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA I PROMOCJA

Szczegółowe informacje na temat działania w województwie Opolskim zostaną przekazane w I kw. 2016 roku.

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA DZIAŁANIA 2.4 WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA I PROMOCJA

Szczegółowe informacje na temat działania w województwie Opolskim zostaną przekazane w I kw. 2016 roku.

LIMITY I OGRANICZENIA W REALIZACJI PROJEKTÓW DZIAŁANIA 2.4 WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA I PROMOCJA

Szczegółowe informacje na temat działania w województwie Opolskim zostaną przekazane w I kw. 2016 roku.

WARUNKI STOSOWANIA UPROSZCZONYCH FORM ROZLICZANIA WYDATKÓW I PLANOWANY ZAKRES SYSTEMU ZALICZEK DZIAŁANIA 2.4 WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA I PROMOCJA

Szczegółowe informacje na temat działania w województwie Opolskim zostaną przekazane w I kw. 2016 roku.

MAKSYMALNY % POZIOM DOFINANSOWANIA UE WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH NA POZIOMIE PROJEKTU DZIAŁANIA 2.4 WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA I PROMOCJA

Szczegółowe informacje na temat działania w województwie Opolskim zostaną przekazane w I kw. 2016 roku.
KONTAKT Z EKSPERTEM:

Tel. + 48 42 205 02 65

E-mail: biuro@exportgroup.pl
CHCESZ POZNAĆ SZCZEGÓŁY DZIAŁANIA 2.4 WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA I PROMOCJA?

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !!!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z DZIAŁANIA 2.4 WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA I PROMOCJA OPOLSKIEGO RPO!!!